Login: Hasło:
pomoc pomoc
  • 137 255 godzin monitorowania zmian

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu funkcjonariuszowi Służby Więziennej

Opublikowano: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie trybu oraz terminów zwrotu funkcjonariuszowi Służby Więziennej kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem, wzorów wymaganych dokumentów, a także sposobu dokumentowania poniesionych kosztów (Dz.U. Nr 147, poz. 987).    

(...)


Treści dostępne dla zalogowanych użytkowników Nie masz dostępu do tego produktu Zamawiam dostęp

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2016 INFOR PL S.A.

do góry
do góry