Login: Hasło:
 Pomoc
  • 148 123 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [2 z 5487]

Zmiany w Ordynacji podatkowej: można będzie pytać o uczciwość kontrahenta

Rząd zaaprobował na posiedzeniu 12 września 2017 r. projekt ustawy zmieniającej Ordynację podatkową. Zgodnie z przyjętym projektem każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać KAS, czy jego kontrahent jest uczciwym i rzetelnym podatnikiem.

Zobacz porady dotyczące Ordynacji podatkowej>>>

Przyjęty przez rząd projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewiduje wzmocnienie ochrony podatników przed ponoszeniem konsekwencji, powodowanych działalnością nieuczciwych kontrahentów. Zgodnie bowiem z nowelą każdy przedsiębiorca będzie mógł zapytać Krajową Administracje Skarbową, czy jego kontrahent uczciwie i terminowo składa deklaracje i płaci podatki.

Według przyjętego projektu, przepisy o tajemnicy skarbowej nie będą stosowane w odniesieniu do – udostępnianych kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą – informacji o:

  •     niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, które muszą składać  na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  •     nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w deklaracji lub innych dokumentach czynności, do których był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  •     zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników.

Udostępnienie tych informacji polegać będzie na wydaniu przez organ podatkowy –  na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą – stosownego zaświadczenia. O wydanie takiego zaświadczenia będzie mogła ubiegać się każda osoba, która jest kontrahentem podatnika prowadzącego działalność gospodarczą.

Projekt nowelizacji przewiduje także, że dowodami w postępowaniu podatkowym będą również dokumenty zgromadzone w trakcie działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Zaproponowano wyszczególnienie analiz „big data”, jako odrębnego środka dowodowego.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Redakcja INFORLEX.PL (na podstawie komunikatu CIR)

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00