Login: Hasło:
 Pomoc
  • 147 370 godzin monitorowania zmian
wróć do listy [2 z 5357]

Elektroniczna wymiana korespondencji między urzędami

Od czerwca 2017 r. podmioty publiczne wymieniają korespondencję w postępowaniu administracyjnym w sposób elektroniczny. 1 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw.

Zobacz aktualną wersję KPA>>>

Zgodnie z art. 39 KPA „w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania  administracyjnego prowadzącego na podstawie Kodeksu postępowania administracyjnego jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne - doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu." Jednocześnie zgodnie z ustawą przepisu art. 391 kpa w takim przypadku nie stosuje się, co oznacza, iż na doręczenie do podmiotu publicznego obowiązanego do posiadania elektronicznej skrzynki podawczej nie jest wymagane uzyskanie zgody tego podmiotu. Przepis art. 392 znajduje także zastosowanie w sytuacji, w której do organu prowadzącego postępowanie wpływa korespondencja w postaci papierowej od podmiotu publicznego o którym mowa w 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W odpowiedzi na taką korespondencje organ prowadzący postępowanie administracyjne jest również zobowiązany doręczać pisma w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę tego podmiotu.

Oznacza to, że sprawach, które rozpoczęły się po 1 czerwca 2017 r. doręczenie pism w ramach postępowania administracyjnego podmiotom publicznym np. gminom, powiatom, inspekcjom itp. jeżeli są one stroną lub uczestnikami postępowań administracyjnych, niezależnie od formy korespondencji (np. papierowej) wpływającej ze strony tych podmiotów, rodzi po stronie organu prowadzącego postępowanie administracyjne obowiązek udzielania odpowiedzi (kierowania zawiadomień, postanowień, decyzji itp.) wyłącznie w postaci elektronicznej.

Redakcja INFORLEX (na podstawie komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji)

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00